ZOOM-spotkania dla liderów młodzieżowych

Zapraszamy szkoły, które są uczestnikami XIV edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM do udziału w on-linowych szkoleniach dla liderów młodzieżowych.

Spotkanie na ZOOM jest przeznaczone dla uczniów klas VII i VIII.

Najbliższe możliwe terminy:
28 października – godz. 12.00
29 października – godz. 10.00,
29 października – godz. 12.00
3 listopada – godz. 9.30 lub 11.00 lub 12.30
4 listopada – godz. 9.30 lub 11.00 lub 12.30
5 listopada – godz. 9.30 lub 11.00 lub 12.30
10 listopada – godz. 9.00 lub 11.00
16 listopada – godz. 9.00 lub 11.00

19 listopada – godz. 10.30 lub 12.30
22 listopada – godz. 9.00
lub 11.00
24 listopada – godz. 14.15
26 listopada – godz. 9.00 lub 11.00
29 listopada – godz. 9.00 lub 11.00

Jak się zgłosić ?

  1. Koordynator w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcami – wybiera uczestników szkolenia i zgłasza grupę ( ilość osób, klasa, szkoła) podając wybrany termin:
    – telefonicznie 503 328 642, 517 212 084
    – oraz na adres mailowy: bezpromilowo@wp.pl
  1. Po potwierdzeniu możliwości realizacji link do spotkania zostanie przesłany niezwłocznie do koordynatora, który przekazuje go liderom młodzieżowym.
  2. Spotkanie odbywa się w ustalonym czasie.

Celem warsztatu jest edukacja młodzieży w zakresie przekonań dotyczących odpowiedzialności za siebie i innych oraz uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków nieodpowiedzialnego stosowania substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania uczestnicy zaznajamiają się z celami i misją kampanii społecznej
NO PROMIL – NO PROBLEM.
Na bazie filmu kampanijnego pt.”Dagmara” (sam film trwa ok. 10 min) oraz animacji „Pan Twardowski” (sama animacja trwa ok. 1,5 min), są zachęcani do podejmowania osobistych postanowień w sprawie reakcji na łamanie prawa.